ETIAS për Qytetarët Shqiptarë

Qytetarëve shqiptarë do t'u kërkohet
të aplikojnë për një ETIAS për të hyrë në vendet evropiane

Qytetarët Shqipëtarë në vitin 2024 do të  jenë të detyruar të  aplikojnë për ETIAS para se të udhëtojnë në një vend Europian.

Programi ETIAS do të hyjë në fuqi ne 2024 e vazhdim , dhe ka si synim kontrollin e udhëtarëve që vinë nga jashtë si përgjigje ndaj rritjes globale të aktiviteteve terroriste .
Qytetarëve shqiptarë do t’ju kërkohet të aplikojnë për ETIAS për të hyrë në vendet evropiane afatshkurtër , nën 90 ditë për qëllime turizme , biznesi , tranziti ose mjekësore.
Përpara nisjes ne rrugë tokësore ajrore ose detarë udhëetareve do të ju kërkohet të plotësojnë një aplikim elektronik , kjo përfshin edhe udhëtarët që do të jenë tranzit.
Cdo individ që dëshiron të hyjë në Evropë për më shumë se 90ditë , ose për qëllime të tjera do të ju duhet të aplikojnë për vizë Shengen.
Ju sugjerojmë që aplikimi ETIAS të kryhet 96 orë para nisjes. Gjithashtu udhëtarët duhet të mbajnë një pasaportë document identifikimi me një status tjetër mund t’ju kërkohet që të aplikoni për një vizë të plotë vizitori Shengen dhe jo një ETIAS.
Cdo qytetarë mund të presin konfirmimin ne aplikacionin e tyre ETIAS (brenda disa minutash) dhe autorizmi dërgohet ne e-mail ne document PDF. Nuk ka nevojë të paraqisni dokumenta pasi kofirmimi ruhet në mënyrë elektronike .

Pranueshmëria e ETIAS dhe kërkesa

Qytetarët Shqipëtarë në vitin 2024 do  të aplikojnë për ETIAS.

Shqipëria do të jetë një anëtare nisëse e ETIAS.

Për aplikimet ETIAS , qytatetarët do të procedojnë me një sistem aplikimi online.

Transporti nga ajri toka dhe deti është i vlefshëm për mbërritjën në Evropë.

Udhëtarët duhet të kenë E-pasaportë që të lexohet nga skaneri.

ETIAS është për vizita turistike ,biznesi , tranzite dhe mjëkësore.

Aplikantët nën moshë 18 vjeç ose mbi 70 vjeç do të marrin ETIAS FALAS.

Përfitimet ETIAS

  • ETIAS është i vlefshëm për 3 vjet nga data e lëshimit
  • Mund të përdoret për hyrje të shumta nën një kohëzgjatje prej 90 ditësh
  • Autorizim i shpejtë dhe dërgesë elektronike
  • Aplikoni në desktop, tablet ose celular

Këshilla ETIAS

  • Paraqisni aplikimin të paktën 96 orë përpara nisjes
  • Nëse refuzohet një aplikim ETIAS, udhëtarët ende mund të aplikojnë për vizë të plotë vizitor
  • Një ETIAS nuk garanton hyrjen në Evropë pasi vendimi përfundimtar merret nga personeli i sigurisë kufitare të vendit evropian të mbërritjes.