Vendet që janë pjesë e ETIAS

Vendet ETIAS që do të kërkojnë që udhëtarët të kenë një autorizim udhëtimi në BE do të jenë ato që janë aktualisht shtete të plota të Shengenit të BE-së, si dhe vendet që janë Anëtare të Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë (EFTA), Mikroshtetet Evropiane me Kufij të Hapur, si dhe Shengeni i ardhshëm Anëtarët. Vendet e ardhshme anëtare të Shengenit do të duhet të zbatojnë ETIAS si pjesë e anëtarësimit në BE si një anëtar i plotë. Një listë e këtyre vendeve dhe klasifikimi i tyre jepet më poshtë:

Vendet e plota anëtare të Shengenit

Austria icon
Austria
Belgium icon
Belgjika
Custom Icon Design Round World Flags Czech Republic.512
Republika Çeke
Custom Icon Design Round World Flags Denmark.512
Danimarka
Custom Icon Design Round World Flags Estonia.512
Estonia
Custom Icon Design Round World Flags Finland.512
Finland
Custom Icon Design Round World Flags France.512
Franca
Custom Icon Design Round World Flags Germany.512
Gjermania
Custom Icon Design Round World Flags Greece.512
Greqia
Custom Icon Design Round World Flags Hungary.512
Hungaria
Custom Icon Design 2014 World Cup Flags Italy.512
Italia
Custom Icon Design Round World Flags Lithuania.512
Lituania
Custom Icon Design Round World Flags
Luksemburk
Custom Icon Design Round World Flags Malta.512
Malta
Custom Icon Design 2014 World Cup Flags Netherlands.512
Hollanda
Custom Icon Design Round World Flags Poland.512
Polonia
Custom Icon Design 2014 World Cup Flags Portugal.512
Portugalia
Custom Icon Design Round World Flags Slovakia.512
Slovakia
Custom Icon Design Round World Flags Slovenia.512
Sllovenia
Custom Icon Design 2014 World Cup Flags Spain.512
Spain
Custom Icon Design Round World Flags Sweden.512
Sweden
Custom Icon Design Round World Flags Romania.512 1
Romania*
Custom Icon Design Round World Flags Croatia.512
Kroacia*
Custom Icon Design Round World Flags Bulgaria.512
Bullgaria*
Custom Icon Design Round World Flags Cyprus.512
Qipro*

Shoqata Evropiane e Tregtisë së Lirë (EFTA) për Marrëveshjen Shengen

Custom Icon Design Round World Flags Iceland.512
Islanda
Custom Icon Design Round World Flags Liechtenstein.512
Lihtenshtajni
Custom Icon Design Round World Flags Norway.512
Norvegjia
Custom Icon Design 2014 World Cup Flags Switzerland.512
Zvicra

Mikroshtetet evropiane

Custom Icon Design Round World Flags Andorra.512
Andorra
Custom Icon Design Round World Flags Monaco.512
Monako
Custom Icon Design Round World Flags San marino.512
San Marino
Custom Icon Design Round World Flags Vatican city.512
Vatican City