A do të më duhet një ETIAS i ri sa herë që vizitoj BE-në?

Jo nuk do të ju duhet. Një autorizim ETIAS funksionon tre vite nga data e lëshimit , ose deri kur pasaporta juaj skadon. Ndërsa ETIAS është i vlefshëm për sa kohë ju respektoni rregullat që ju janë autorizuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *