A mund të punoj në një vend të BE-së nëse aplikoj për ETIAS?

Jo . Ju duhet të aplikoni për një vizë pune nëse keni planifikuar të punoni në çdo shtet sipas sistemit ETIAS për çdo kohë.Përjashtimet e vetme janë udhëimet për biznes ose konferenca . Ju lutem konsultohuni më një përfaqësues të konsullatës  të BE-së  ku planifikoni të punoni përpara se të udhëtoni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *