A është ETIAS i ngjashëm me një vizë apo leje qëndrimi?

Jo . Një ETIAS i miratuar do të ju japë mundësinë të qëndroni vetëm brenda vendeve Evropiane pjesëmarrësë. Individët që planifikojnë të qendrojnë afatgjatë duhet të aplikojnë për vizë , jo për ETIAS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *