Cilat dokumente kërkohen për të aplikuar për ETIAS?

Për një aplikim ETIAS, do t’ju duhet një pasaportë e vlefshme dhe një formë pagese për tarifën e aplikimit prej 7 euro. Dokumentet tuaja të udhëtimit, të tilla si një pasaportë aktuale e lexueshme nga makina ose elektronike, nevojiten për të plotësuar aplikimin ETIAS. Dokumentet duhet të jenë të sakta për më shumë se tre muaj nga dita e synuar e nisjes nga BE-ja dhe të jenë maksimumi dhjetë vjet nga data e lëshimit. Nëse jeni i lidhur me një shtetas të BE-së ose të një vendi të EFTA-s, mund të aplikoni për imunitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *