Si mund të aplikoj për ETIAS?

Mund të aplikoni vetëm online për ETIAS. Aplikimet Mail ose postare nuk pranohen. Ju madje mund të keni një palë të tretë, si një bashkëpunëtor familjar, shoqërues ose një institucion për të përfunduar aplikimin për ju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *