Çfarë është sistemi ESTA US dhe pse u prezantua?

Sistemi amerikan i heqjes së vizave, si modeli evropian i sugjeruar, u prezantua pas sulmeve terroriste brenda kufijve të SHBA, veçanërisht pas agresionit në Kullat Binjake në shtator 2001. Realiteti që kaq shumë individë janë të kënaqur me internetin gjithashtu e bën aplikacionet e imigracionit në internet shumë më të menaxhueshme. ESTA e SHBA përdoret vetëm për individë nga vende të përzgjedhura që konsiderohen si “rrezik më i ulët”. Kjo nënkupton që nëse jeni shtetas i Holandës ose Japonisë, për shembull, mund të aplikoni për një ESTA përpara se të udhëtoni në SHBA. Nëse jeni shtetas i Sudanit ose Iranit, ju duhet një vizë e plotë.

ESTA ende lejon monitorimin se kush lejohet të hyjë në SHBA, por shkurton burokracinë e përfshirë në aplikimet e plota për viza. Mbajtësit e ESTA-s aktualisht u lejohen maksimumi 90 ditë në SHBA. Megjithatë, nëse vizitorët dëshirojnë të qëndrojnë më gjatë, ata ende duhet të aplikojnë për një vizë të plotë.

Në vitin 2016, Kanadaja themeloi gjithashtu një sistem të ngjashëm për heqjen e vizave me ESTA të quajtur eTA.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *