Cili është qëllimi i ETIAS?

ETIAS është krijuar për të përmirësuar sigurinë e agjentëve kufitarë në shtetet të cilat bëjnë pjesë në BE. Dhe për çdo udhëtar merren të dhënat duke u siguruar që nuk përbëjnë rrezik. Gjithashtu do të ndihmojë përmirësimin e kohës së përpunimit për udhëtarët në kufi , duke ju mundësuar agjentëve informacionin që ju nevojitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *