Cilat janë përfitimet financiare për BE-në me ETIAS?

Përfitimi kryesor është sigurimi i të dhënave të çdo individi  në mënyrë që të ketë siguri  në vendet Shengen, Gjithashtu një përfitim tjetër është së me tarifën minimale qeveritare 7 euro që do të duhet te paguajë çdo individ 18-70 vjeç, mund të sjellë një rritje të të ardhurave të BE-së.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *