Kur do të nisë ETIAS?

ETIAS  do të hyjë në fuqi në vitin 2024 , me përjashtim të çdo vonese . Pas nisjes fillestare do të ketë një periudhë të shkurtër 3-6 muajsh ku ETIAS mund të mos jetë i detyruar për udhëtim . Kjo ndodh për arsye që të lejohet BE të punojë me çdo problem të sistëmit qe mund të sjellë probleme tëk aplikantët  për shkak të komplikimeve me shpërndarjen fillestare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *