Kush do të duhet të aplikojë për një ETIAS?

Çdo shtetas që nuk është anëtar i BE-së që aktualisht nuk ka neovjë për vizë për të vizituar një shtet anëtarë të BE-së për qëndrim të shkurtër kërkon ETIAS për hyrje.Përjashtohën shtetasit e BE-së dhe ata që nuk kanë leje qëndrimi , dokument ose kartë të lëshuar nga çdo vend i BE-së.

Sistemi do të lejojë një mënyrë më të thjeshtë  të vlefshmë për të udhëtuar në vendet Shengen për qytetarët të cilët aktualisht nuk ju nevojitet një vizë Shengen.Numri i qytetarëve të cilët nuk kanë nevojë për vizë Shengen është afërsisht 60, kjo nënkupton që të gjithë këto qytetatarë kanë nevojë të aplikojnë për ETIAS.

Rregullat aktuale të imigracionit të Shengenit , si për qytetarët që kanë vizë edhe për ato që nuk kanë nuk ka nevojë, në lidhjet familjare mund te jetë më komplekse  duke u bazuar në qëllimin e vizitës

Për njerëzit ë dëshirojnë të udhëtojnë në disa vende Shengen, ose vetëm në një prej tyre, ka rregullime të ndryshme he varen nga ajo që duan të bëjnë kur janë atje .Për ata qytetarë që nuk janë në Shengen, por që jetojnë në një vend tjetër të BE-së, nuk ka kufizime.

Ndryshimi në sistem do të lejojë qytetarët e “vendeve të treta” që janë nga një listë e miratuar vendesh të aplikojnë për ETIAS të paktën 96 orë përpara udhëtimit të pritshëm, si dhe të paguajnë tarifën e kërkuar . Kjo do të përfshinte qytetarët nga Amerika, Britania e Madhe, Kanadaja, Australia, Zelanda e Re dhe shumë kombësi që konsiderohen ‘më pak të rrezikshëm’, të cilët aktualisht nuk kanë nevojë për vizë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *