Sa kohë është ETIAS i vlefshëm?

ETIAS do të jetë i vlefshëm për tre vjet ose datën e skadimit të pasaportës dhe mund të përdoret për vizita deri në 90 ditë në 180 ditë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *