A kërkojnë të gjithë mbajtësit e pasaportave në Mbretërinë e Bashkuar një ETIAS?

TIAS do të kërkohet për shtetasit britanikë , si dhe për shtetasit britanikë (jashtë shtetit), shtetasit e territoreve britanike jashtë shtetit (BOTC), shtetasit britanikë jashtë shtetit (BOC), personat e mbrojtur britanikë (BPP) dhe subjektet britanike (BS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *